Καλώς ορίσατε στο IRTshop.gr!

Αναλυτής καυσαερίων Testo 330-1 LL Profi Set

  • Πολλές μέτρησης σχετικά με τα συστήματα θέρμανσης, συμπερ. μέτρηση στερεών καυσίμων και τεστ στεγανότητας
  • Ενσωματωμένος έλεγχος αισθητήριων
  • Εγγύηση 4 χρόνια χωρίς συμβόλαιο συντήρησης
  • Δυνατότητα μηδενισμού κατά την μέτρηση καυσαερίων
  • Υψηλής ανάλυσης έγχρωμη οθόνη και ελληνικό μενού
  • Λειτουργία καταγραφικού (έως 2 ώρες συνεχούς μέτρησης)

Το testo 330 LL είναι η επαγγελματική συσκευή ανάλυσης καυσαερίων που καλύπτει τις ψηλότερες απαιτήσεις και είναι σε θέση να εκπληρώσει οποιοδήποτε στόχο μέτρησης. Οι αισθητήρες έχουν μια εκτεταμένη διάρκεια ζωής μέχρι 8 έτη. Κατά τη διάρκεια του κανονικού κύκλου λειτουργίας εξοικονομείται η αντικατάσταση τουλάχιστον ενός αισθητήρα.

Η Testo δίνει τετραετής εγγύηση.

Εκτεταμένα μενού μετρήσεων επιτρέπουν τις επαγγελματικές αναλύσεις στα συστήματα θέρμανσης. 500.000 τιμές μέτρησης μπορούν να αποθηκευτούν στο όργανο.

 

Διαθεσιμότητα: Αμεσα διαθέσιμο

3.165,00 €

Περιγραφή

Λεπτομέρειες

Γενικά Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Θερμοκρασία αποθήκευσης : -20 ... +50 °C

Θερμοκρασία λειτουργίας : -5 ... +45 °C

Τύπος μπαταριών : 3.7 V / 2.600 mAh

Τροφοδοσία : Φορτιστής/ Τροφοδοτικό 6V / 1.2 A

Μνήμη : 500.000 μετρήσεις

Οθόνη : Έγχρωμη οθόνη 320 x 240 pixel

Βάρος : 600 g

Διαστάσεις (Μ x Π x Y) ; 270 x 90 x 65 mm

Εγγύηση : Όργανο, ακροφύσιο, αισθητήρες O2 & CO: 48 μήνες

Εγγύηση :  Αισθητήρας NO: 24 μήνες

Εγγύηση : Μπαταρία & Θερμοστοιχεία: 12 μήνες

Θερμοκρασία Καυσαερίων

Εύρος μέτρησης : -40 ... +1200 °C

Ακρίβεια : ±0.5 °C (0 ... +100.0 °C)

Ακρίβεια : ±0.5 % της μετρ. τιμής (υπολ. εύρος)

Ανάλυση : 0.1 °C (-40 ... +999.9 °C)

Ανάλυση : 1 °C (> +1000 °C)

Μέτρηση ελκυσμού

Εύρος μέτρησης : -9,99 ... +40 hPa

Ακρίβεια : ±0.02 hPa ή ±5% της μετρ. τιμής (-0.50 ... +0.60 hPa)

Ακρίβεια : ±0.03 hPa (+0.61 ... +3.00 hPa)

Ακρίβεια : ±1.5% της μετρ. τιμής (+3.01 ... +40.00 hPa)

Ανάλυση : 0.01 hPa

Ανάλυση : με αισθ. πίεσης μεγάλης ακρίβειας: 0.001 hPa

Μέτρηση πίεσης

Εύρος μέτρησης : 0... 300 hPa

Ακρίβεια : ±0.5 hPa (0.0 ... 50.0 hPa)

Ακρίβεια : ±1% της μετρ. τιμής (50.1 ... 100.0 hPa)

Ακρίβεια : ±1.5 % της μετρ. τιμής (υπολ. εύρος)

Ανάλυση : 0.1 hPa

Ανάλυση : με αισθ. πίεσης μεγάλης ακρίβειας: 0.01 hPa

Μέτρηση Ο2

Τύπος αισθητήρα : Οξυγόνο - Ο2

Εύρος μέτρησης : 0 ... 21 Vol. %

Ακρίβεια : ±0.2 Vol. %

Ανάλυση : 0.1 Vol. %

t90 - χρόνος προσαρμογής : < 20 s

Μέτρηση CO

Τύπος αισθητήρα : Μονοξείδιο του Άνθρακα - CO

Εύρος μέτρησης : 0 ... 4000 ppm

Ακρίβεια : ±20 ppm (0 ... 400 ppm)

Ακρίβεια : ±5% της μετρ. τιμής (401 ... 2000 ppm)

Ακρίβεια : ±10% της μετρ. τιμής (2001 ... 4000 ppm)

Ανάλυση : 1 ppm

t90 – χρόνος προσαρμογής : < 60 s

Μέτρηση CO (με αντιστάθμιση Η2)

Τύπος αισθητήρα : Μονοξείδιο του Άνθρακα - CO H2

Εύρος μέτρησης : 0 ... 8000 ppm

Ακρίβεια : ±10 ppm ή ±10% της μετρ. τιμής (0 ... 200 ppm)

Ακρίβεια : ±20 ppm ή ±5% της μετρ. τιμής (201 ... 2000 ppm)

Ακρίβεια : ±10% της μετρ. τιμής (2001 ... 8000 ppm)

Ανάλυση : 1 ppm

t90 - χρόνος προσαρμογής : < 60 s

Μέτρηση CΟ2

Τύπος αισθητήρα : Ψηφιακός υπολογισμός O2

Εύρος μέτρησης : 0 ... CO2 max

Ακρίβεια : ±0.2 Vol. %

Ανάλυση : 0.1 Vol. %

t90 - χρόνος προσαρμογής : < 40 s

Μέτρηση COlow

Τύπος αισθητήρα : Μονοξείδιο του Άνθρακα COlow

Εύρος μέτρησης : 0 ... 500 ppm

Ακρίβεια : ±2 ppm (0 ... 39 ppm)

Ακρίβεια : ±5% της μετρ. τιμής (40 ... 500 ppm)

Ανάλυση : 0.1 ppm

t90 - χρόνος προσαρμογής : < 30 s

Μέτρηση ΝΟ

Τύπος αισθητήρα : Μονοξείδιο του Αζώτου ΝΟ

Εύρος μέτρησης : 0 ... 3.000 ppm

Ακρίβεια : ±5 ppm (0 ... 100 ppm)

Ακρίβεια : ±5% της μετρ. τιμής (101 ... 2.000 ppm)

Ακρίβεια : ±10% της μετρ. τιμής (2.001 ... 3.000 ppm)

Ανάλυση : 1 ppm

t90 - χρόνος προσαρμογής : < 30 s

Μέτρηση NOlow

Τύπος αισθητήρα : Μονοξείδιο του Αζώτου ΝΟlow

Εύρος μέτρησης : 0 ... 300 ppm

Ακρίβεια : ±2 ppm (0 ... 39.9 ppm)

Ακρίβεια : ±5% της μετρ. τιμής (40 ... 300 ppm)

Ανάλυση : 0.1 ppm

t90 - χρόνος προσαρμογής : < 30 s

Υπολογισμός απόδοση (Eta)

Εύρος μέτρησης : 0 ... 120 %

Ανάλυση : 0.1%

Απώλειες

Εύρος μέτρησης : 0 ... 99.9%

Ανάλυση : 0.1%

Μέτρηση CO περιβάλλοντος

Τύπος αισθητήρα : Mε ανιχνευτή CO

Εύρος μέτρησης : 0 ... 500 ppm

Ακρίβεια : ±5 ppm (0 ... 100 ppm)

Ακρίβεια : ±5% της μετρ. τιμής (> 100 ppm)

Ανάλυση :  1 ppm

Μέτρηση διαρροής αερίου για εύφλεκτα αέρια

Τύπος αισθητήρα :  Με ανιχνευτή διαρροής αερίου

Εύρος μέτρησης : 0 ... 10.000 ppm CH4 / C3H8

Άλλα χαρακτηριστικά : Προειδοποίηση

Άλλα χαρακτηριστικά : Οπτική ένδειξη (LED)

Άλλα χαρακτηριστικά : Ηχητικός συνεγαρμός μέσω Buzzer

t90 - χρόνος προσαρμογής : < 2 s

Μέτρηση CO2 περιβάλλοντος

Τύπος αισθητήρα : Με ανιχνευτή CO2

Εύρος μέτρησης : 0 ... 1 Vol. %

Εύρος μέτρησης : 0 ... 10.000 ppm

Ακρίβεια : ±50 ppm ή ±2% της μετρ. τιμής (0 ... 5000 ppm)

Ακρίβεια : ±100 ppm ή ±3% της μετρ. τιμής (5001... 10000 ppm)

Μέτρηση διαφορικής πίεσης, θερμοκρασίας και ταχύτητα ροής

Τύπος αισθητήρα : Αισθητήρας πίεσης, θερμοκρασίας και ταχύτητα ροής

Εύρος μέτρησης : ±10.000 Pa

Ακρίβεια : ±0.5 Pa (0 ... 9.99 Pa) + ±1 ψηφίο

Ακρίβεια : ±3% της μετρ. τιμής (10 ... 10.000 Pa) + ±1 ψηφίο

Εύρος μέτρησης :  0.15 ... 3 m/s

Ανάλυση : 0.1 m/s

Εύρος μέτρησης : -40 ... +1.200 °C

Ακρίβεια : ±0.5 °C (-40 ... 100 °C) + ακρίβεια αισθητήρα

Ακρίβεια :  ±0.5 % της μετρ. τιμής (υπολ. εύρος) + ακρίβεια αισθητήρα

Ανάλυση : 0.1 °C

Ετικέτες

Ετικέτες

Χρησιμοποιήστε κενά για να διαχωρίσετε ετικέτες, Χρησιμοποιήστε μονά εισαγωγικά (') για φράσεις.

Testo