Καλώς ορίσατε στο IRTshop.gr!

Όροι Χρήσης 

To www.irtshop.gr  είναι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης προιόντων μέσω του Διαδικτύου που δημιούργησε η  AP ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ . Οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις θα εφαρμοσθούν για την χρησιμοποίηση του ηλεκτρονικού καταστήματος www.irtshop.gr. Κάθε χρήστης που εισέρχεται και κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους κατωτέρω όρους που αναγράφονται χωρίς καμιά εξαίρεση:

1) Η  AP ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί η να αναθεωρεί  τους όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών  από το ηλεκτρονικό    κατάστημα αφού βεβαίως ενημερώσει τους καταναλωτές μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος.

2) Η AP ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται για λάθη που οφείλονται κατά την καταχώρηση των δεδομένων στις ηλεκτρονικές σελίδες.

3) Η AP ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ δεν ευθύνεται για περαιτέρω ζημιές που θα δημιουργηθούν από την εκτέλεση  ή όχι των παραγγελιών ή από τυχόν καθυστέρηση εκτέλεσης της για κάθε αιτία.

4) Η  AP ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ  ΔΕΝ ευθύνεται για την διαθεσιμότητα των προϊόντων που αναγράφονται στις ηλεκτρονικές σελίδες , αλλά υποχρεούται να ενημερώνει εγκαίρως τον καταναλωτή.

5) Το σύνολο των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας επί όλου του περιεχομένου της ιστοσελίδας (συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, σημάτων, λογοτύπων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κλπ.) είτε ανήκουν στην AP ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ, είτε η AP ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ έχει την άδεια χρήσης αυτών. Η με οποιοδήποτε τρόπο αντιγραφή, αναπαραγωγή, επανέκδοση, μεταφορά, φόρτωση, ανακοίνωση, τροποποίηση μέρους ή του συνόλου των περιεχομένων του παρόντος διαδικτυακού χώρου, η διάδοση ή μετάδοση αυτών ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της AP ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ απαγορεύεται.

6)Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιείτε μέσω του irtshop.gr διέπονται και προστατεύονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο (Οδηγία 2000/31/ΕΚ, ΠΔ 131/2003) καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας του καταναλωτή (Ν. 2251/1994) που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση.

7) Ακύρωση Παραγγελίας. Χωρίς περιορισμό των διατάξεων περί Υπαναχωρήσεως του άρθρου 9, η ακύρωση της παραγγελίας δύναται να γίνει στις κάτωθι περιπτώσεις : Πριν ολοκληρωθεί η παραγγελία, κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής διαδικασίας της παραγγελιάς μπορείτε να κάνετε πίσω «back» και να αφαιρέσετε τις ποσότητες των προϊόντων από το καλάθι σας πατώντας στο κουμπί «αφαίρεση. Εάν έχει ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική παραγγελία αλλά δεν έχει αποσταλεί ακόμα το προϊόν μπορείτε να καλέστε το211.850.50.57 και ένας συνεργάτης μας θα αναλάβει την ακύρωσή της παραγγελιάς σας. Μετά την παραλαβή του προϊόντος, καλέστε μας στο 211.850.50.57 ή επικοινωνήστε μέσω της φόρμας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του δικτυακού τόπου, εξηγώντας το λόγο που επιθυμείτε την ακύρωση της παραγγελιάς. Ένας συνεργάτης μας θα σας εξυπηρετήσει άμεσα και θα σας ενημερώσει για όλες τις επιλογές σας